มอบของงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

เจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ร่วมมอบของ งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในเขตอำเภอสบปราบ จำนวน 17 โรงเรียน