พิธีรดน้ำดำหัว เจ้าหน้าที่อาวุโสของสหกรณ์ ปี 2562

คณะเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ร่วมรดน้ำดำหัวคณะกรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ 19 เมษายน 2562