ถวายเทียนพรรษา 2563 ณ วัดม่อนหินขาว

นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์ และคณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมกันถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา พ.ศ.2563 ณ วัดม่อนหินขาว อำเภอสบปราบ