เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ประจำปี 2566

ผู้จัดการ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เติมไฟใส่เชื้อเพื่อพัฒนาศักยภาพกรรมการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และผู้จัดการสหกรณ์" ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อำเภอแม่เมาะ