ยินดีต้อนรับอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และคณะ

ยินดีต้อนรับท่านบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และคณะ พร้อมด้วยสื่อมวลชนมาเยี่ยมชม Sobprab Farmers Market ของสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด