มาตรการป้องกันโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19

สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ได้ทำการติดตั้งจุดคัดกรองบริเวณหน้าประตูทางเข้า และปรับปรุงที่นั่งเพื่อเว้นระยะห่าง ตามมาตรการป้องกันโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19