จับสลากมอบโชคให้กับผู้มาใช้บริการสหกรณ์

คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ส่งความสุขปีใหม่ จับสลากมอบโชคให้กับผู้มาใช้บริการทุกแผนกที่สหกรณ์