มอบของขวัญผู้สูงอายุเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2558

มอบของขวัญผู้สูงอายุเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2558 แก่สมาชิกสหกรณ์ ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปี ขึ้นไป จำนวน 344 คน