ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2567

นายประวัติ อินจันทร์ ประธานสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด พร้อมคณะกรรมการ ผู้จัดการสหกรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่าย ร่วมประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารสหกรณ์การเกตรสบปราบ จำกัด โดยมี นางจาริณี เทพา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 เข้าร่วมประชุม