พิธีเปิดโรงเรียนข้าวและชาวนาลำปาง

พิธีเปิดโรงเรียนข้าวและชาวนาลำปาง ภายใต้ยุทธศาสตร์ลำปางนครแห่งความสุข โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตต่อไร่ คืนความสุขให้ชาวนาไทย ดำเนินการโดยจังหวัดลำปาง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง และสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ณ บ้านฮ่องปุ๊สามัคคี ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง