สหกรณ์ผู้เลียงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน เข้าศึกษาดูงาน

ยินดีต้อนรับสหกรณ์ผู้เลียงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน เข้าศึกษาดูงาน โครงการการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558