ยินดีต้อนรับร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการฝ่ายจัดการร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคแพร่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตและสหกรณ์ร้านค้า