พิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่นักวิจัยไทยที่คว้ารางวัลจากเวทีนานาชาติ

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแสดงความยินดี แก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่คว้ารางวัลจากเวทีนานาชาติ Internationally Outstanding Inventors Awards Ceremony ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก วิภาวดี โดยผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ได้รับรางวัลในงาน “Taiwan Innotech Expo 2022” (TIE 2022) ณ เมืองไทเป ไต้หวัน