ผู้จัดการสหกรณ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "ผู้จัดการสหกรณ์" รุ่นที่ 3

นางพนัชกร เพชรชูช่วย ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้จัดการสหกรณ์" รุ่นที่ 3 โดยมีนายสันธาน สีสา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี