สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราเข้าศึกษาดูงาน

ยินดีต้อนรับคณะข้าราชการ จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 เวลา 15.00 - 16.30น.