ขบวนการสหกรณ์จังหวัดลำปาง ร่วมแสดงความยินดี เปิดงาน Sobprab Farmers Market