รับพระราชทานโล่ห์รางวัล สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ภาคการเกษตร ประจำปี 2558

สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ได้รับพระราชทานโล่ห์รางวัล สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ภาคการเกษตร ประจำปี 2558 ในงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2558 โดยมี นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด เป็นผู้แทนรับพระราชทานโล่ห์รางวัล