การประชุมวางแผนการพัฒนาการดำเนินงานซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์และการเชื่อมโยงเครือข่าย

นายประวัติ อินจันทร์ ประธานสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด และนางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ร่วมประชุมวางแผนการพัฒนาการดำเนินงาน ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์และการเชื่อมโยงเครือข่าย ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ต ปี 2564 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด