ถวายเทียนพรรษา 2562 ณ วัดบ้านหล่าย

นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์ และคณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมกันถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา พ.ศ.2562 ณ วัดบ้านหล่าย ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ