การฝึกอบรมโรงเรียนข้าวและชาวนาสบปราบ จังหวัดลำปาง เรื่อง การผลิตเชื้อราเพื่อกำจัดแมลง

การฝึกอบรมโรงเรียนข้าวและชาวนาสบปราบ จังหวัดลำปาง เรื่อง การผลิตเชื้อราบิวเวอเรียและเมธาไรเซียม เพื่อกำจัดแมลง อ.ขจรเกียรติ ธิปทา ณ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด