ร่วมมอบของขวัญเนื่องในวาระวันแม่ 12 สิงหาคม 2558

เจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ร่วมมอบของขวัญเนื่องในวาระวันแม่ 12 สิงหาคม 2558 สำหรับแม่ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป