ออกตรวจนาข้าว GAP บ้านนาปราบ และบ้านหนองวัวแดง

ออกตรวจนาข้าว GAP บ้านนาปราบ และบ้านหนองวัวแดง