ต้อนรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรบางละมุง จำกัด

นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด และ เจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ร่วมต้อนรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรบางละมุง จำกัด จังหวัดชลบุรี ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด