ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์

ยินดีต้อนรับ นายบรรจง ชัยขุนพล ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ ที่มาแวะเยี่ยมเยือนและให้คำแนะนำ ณ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด