ร่วมงานยกช่อฟ้าใบระกา ที่วัดบ้านนาปราบ

นายประวัติ อินจันทร์ ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนของสหกรณ์ไปร่วมงานยกช่อฟ้าใบระกา ที่วัดบ้านนาปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง