เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาโครงการปลูกหญ้าเศรษฐกิจ

นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาโครงการปลูกหญ้าเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์ ให้มีรายได้จากการปลูกหญ้าขาย เป็นทางเลือกหนึ่งในการหาเลี้ยงครอบครัว