โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรโครงการต้นแบบปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ

โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรโครงการต้นแบบปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง