มอบอุปกรณ์ให้แก่โรงพยาบาลสบปราบ

นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์ มอบเครื่อง Infrared Thermometer จำนวน 2 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง