มอบของขวัญผู้สูงอายุเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2560

คณะกรรม ประธานกลุ่ม และเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ร่วมมอบของขวัญผู้สูงอายุ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2560 จำนวน 381 ท่าน