โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันและสร้างความบันเทิงแก่ผู้สูงอายุ

โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันและสร้างความบันเทิงแก่ผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส มหามงคลทรงพระเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา (1จังหวัด 1 ความดี) ณ ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง 24 กุมภาพันธ์ 2558