คณะกรรมการและพนักงานสหกรณ์ ทยอยฉีดวัคซีนเข็มแรกครบทุกคน

คณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ทยอยเข้าฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Sinovac เข็มแรก ครบทุกคน