ยินดีต้อนรับ Mr.Masao Koga และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์

ยินดีต้อนรับ Mr.Masao Koga และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่มาเยี่ยมเยือนสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด