พิธีบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน 2560

พิธีบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 13 ณ วัดบ้านหล่าย ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง