พนักงานสหกรณ์เข้าศึกษาดูงาน ณ ริมปิง ซุปเปอร์มาร์เก็ต

ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด นำพนักงานสหกรณ์เข้าศึกษาดูงาน ณ ริมปิง ซุปเปอร์มาร์เก็ต เพื่อนำความรู้มาปรับใช้กับตลาดเกษตรกรสบปราบ ขอบคุณผู้จัดการและฝ่ายจัดซื้อ ของริมปิง ซุปเปอร์มาร์เก็ต ที่ช่วยอบรมและให้คำแนะนำ มา ณ ที่นี้