ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 นายแก้วตาคำปัญญา ประธานสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด พร้อมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯเข้าร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง