กิจกรรมปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดบ้านหล่าย

สนับสนุนกิจกรรมปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดบ้านหล่าย วันที่ 5 ธันวาคม 2556