ประมวลภาพงานทอดกฐินต้นบุญมหากุศล ณ วัดบ้านหล่าย

ประมวลภาพงานทอดกฐินต้นบุญมหากุศล สร้างศาลาปฏิบัติธรรมเทพฤทธิ์ ณ วัดบ้านหล่าย