เจ้าหน้าที่สหกรณ์ร่วมประชุม เพื่อวางแผนพัฒนาการบริการ

เจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ได้มีโอกาสร่วมประชุม เพื่อนำเสนองานในหน้าที่ และวางแผนพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ โดยมี อ.เดชนะ สิโรรส จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติมาเป็นที่ปรีกษา