ร่วมแจกผ้าห่มคลายหนาวและเครื่องอุปโภคบริโภค แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองปาน จำกัด

ร่วมแจกผ้าห่มคลายหนาว และเครื่องอุปโภค บริโภค แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองปาน จำกัด ณ โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง จ.ลำปาง วันที่ 14 ธันวาคม 2557 โดย ขบวนการสหกรณ์ใน จ.ลำปาง-สนง.สหกรณ์จังหวัด-สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ ธ.ก.ส. สาขาเมืองปาน – ชมรมผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่-และสหกรณ์การเกษตรเมืองปาน จำกัด