เปิดจุดบริการรับส่งสินค้าด่วนทั่วประเทศ

สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด เปิดจุดบริการรับส่งสินค้าด่วนทั่วประเทศ บริเวณสถานีบริการน้ำมันบางจาก ยินดีให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ รวมถึงประชาชนในพื้นที่และนอกเขตพื้นที่อำเภอสบปราบ