ถวายเทียนพรรษา ณ วัดศรีบุญเรือง

คณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด นำโดยนางสาวสมคิด อุุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกณ์ และนายประวัติ อินจันทร์ ประธานกรรมการ ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดศรีบุญเรือง เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557