ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากราชอาณาจักรภูฏาน

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน และอาจารย์วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานของสหกรณ์