ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอำเภอห้างฉัตร

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากนิคมสหกรณ์ห้างฉัตร และ สมาชิกสหกรณ์นิคมห้างฉัตร จำกัด ที่มาศึกษาดูงานการผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์ ของสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด