ประมวลภาพงานกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ครั้งที่ 21

ประมวลภาพงานกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ครั้งที่ 21 ณ สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จำกัด