พิธีอุปสมบทสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี 2567

นายประวัติ อินจันทร์ ประธานสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด นางพนัชกร เพชรชูช่วย ผู้จัดการสหรณ์ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์เกษตรสบปราบ จำกัด ร่วมพิธีอุปสมบทสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี 2567 ณ วัดบ้านหล่าย จำนวน 12 รูป