ยินดีต้อนรับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ นำพี่น้องเกษตรกรเข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 100 ราย เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ และการตลาด