ผู้จัดการสหกรณ์ ร่วมบรรยายในหลักสูตร การพัฒนาการจัดการธุรกิจสหกรณ์แบบมืออาชีพ

นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษจรสบปราบ จำกัด ได้ร่วมบรรยายในโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาการจัดการธุรกิจสหกรณ์แบบมืออาชีพ" ร่วมกับชาวสหกรณ์ จังหวัดตาก กำแพงเพชร และนครสวรรค์ ในวันที่ 24 - 27 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมอีโคอินน์ แม่สอด จังหวัดตาก