ยินดีต้อนรับสหกรณ์ปฎิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา

ยินดีต้อนรับ ประธานสหกรณ์ปฎิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา รวมทั้งผู้จัดการและทีมงาน จำนวน 20 ท่าน เข้าแลกเปลี่ยนความรู้อ และร่วมเป็นเครือข่ายกับสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด