ยินดีต้อนรับคณะนักเรียน จากจังหวัดตาก 5 อำเภอ

ยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก พร้อมกับคณะนักเรียน 5 อำเภอที่อยู่ในถิ่นเขาสูงห่างไกล มาเรียนรู้การตลาดใน Farmers market ในโครงการทัศนศึกษา เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์งานด้านสหกรณ์ในจังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรียนรู้การบริหารจัดการและการตลาด เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในกิจการสหกรณ์ของนักเรียน