ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม แก่สมาชิก นายนภดล ปินนิล กลุ่ม 8 โดยมอบปูนซีเมนต์ 10 กระสอบ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557